Referanser

Tilbygg Strømsveien

Et prosjekt vi holder på med nå. Her har vi laget noen forskjellige tegninger, og nå har tiltakshaver tatt runden med anbud hos entreprenører. Vi skal deretter tegne og prosjektere ferdig, og så skal vi søke om tillatelse til tiltak.

 

Et spennende prosjekt med flere mulige løsninger.

Ombygging Påbygg Stovnerveien

Tegnet, prosjektert og søkt om. Tiltakshaver ønsket flere boenheter for utleie. Eksisterende hus er et helt annet bygg. Eldre enebolig med en etasje og grovkjeller som ikke er innredet.

Eksempel på visningsmodus tegning

Ombygging enebolig.

Etterisolering, ny kledning og

vinduer, tilbygg av ny terrasse med

tak over deler av denne.

Drivhus Kristiansund

Her har vi tegnet og prosjektert et drivhus for kunde. Det meste i glass, men det er en bod i ene hjørnet til redskap osv. Boden er kledd med liggende kledning.

Ombygging tilbygg Lofthusveien

Tegnet om hele huset, prosjekterte og står som ansvarlig søker. Her ble det også etterisolert og det meste ble oppgradert til dagens standard.

Vi tipset kunde om støtte fra Enova på oppgradering, og det fikk tiltakshaver her. I kjeller ble det også søkt om bruksendring.

Garasje med loft Averøya

Her har vi tegnet en garasje til en hytte vi satte opp for mange år siden. Garasje med redskapsbod og rom i 1. plan, og boligdel oppe til å kunne ha gjester/være flere på overnatting.

Ny garasje Tores Vei

Har her tegnet inn en ny garasje for kunde med bod under. Her er terrenget så skrått, at det passet med rom under garasjedelen. 

 

Vi tegnet, prosjekterte og står som ansvarlig søker.

Omtegning leilighet Molde

Her tegnet vi om en eldre leilighet og lagde ny planløsning. Alle flater ble oppgradert, nytt bad og nytt kjøkken. Lydskille ble forbedret også.

 

Vi stod for prosjektering og hjalp til med utførelse bad og kjøkken. Tiltakshaver ordnet resten.

Omtegning leilighet Oslo

Tegnet om og hjulpet til med oppussing.

Omtegning Vækerøveien

Her tegnet vi om eksisterende hus, tilbygg m/terrasse, og bruksendring kjeller. Tilbygget består av eksisterende terrasse og bod som nå er innbygd som innvendig bruksareal.

 

Vi står også som ansvarlig søker og prosjekterende.

Påbygging omtegning Drammensveien

Her har vi tegnet om et lite enkelt hus med flatt tak til det dere ser på tegningen. Total ombygging, tilbygg og påbygg av et loft. Ikke søkt om dette enda, men skal søke på dette før jul nå i 2019.

 

Vi står for tegning, prosjektering og skal være ansvarlig søker.

Tilbygg Veitvetsvingen

Her også et prosjekt vi har tegnet, prosjektert og sendt ut nabovarsel på. Nettopp godkjent av borettslag og naboer, så nå skal søknaden inn i uke 38 hvis ansvarsretten fra entreprenør kommer.

 

Her er det et tilbygg på 3 meter ut fra eksisterende gavel i 2 etasjer. Rekkehuset har 10 enheter, men på tegning vises jo bare tiltakshaver sin del. Delen som står på søyler er de 3 meter som er tilbygget. Har også tegnet inn ny trapp med platt utenfor ytterdør med tak over. Dette er litt større enn eksisterende overbygg for å tilpasse dagens krav med plass til side for utadslående dør.

Tilbygg Stovnerveien

Tilbygg, ombygging, fasadeendring og bruksendring. Her har jeg tegnet, prosjektert og sendt ut nabovarsel.

 

Vi er også ansvarlig søker, og søknaden blir sendt så snart ansvarsrett på utførende er kommet på plass.

Tilbygg Kristiansund

Her endret vi litt planløsningen, utvidet yttervegger for tilleggs-isolering, endret fasader og tegnet til veranda og carport.
 

Redskapsbod i Malmefjorden

Ny Redskapsbod som vi tegnet og bygde. Lagde detaljerte arbeidstegninger og bygde i

element.

Enebolig i Malmefjorden

Tegnet ny enebolig med garasje og leilighet for kunde.