Økonomibygg Arkitektur AS

Tlf: 918 80 615

E-post: post@okonomibygg.no

  • Facebook Økonomibygg Arkitektur AS

Følg oss på facebook

© 2019 Økonomibygg Arkitektur AS

Levert av Mint Media AS

Referanser

Eksempel på visningsmodus tegning

Ombygging enebolig.

Etterisolering, ny kledning og

vinduer, tilbygg av ny terrasse med

tak over deler av denne.

Ombygging tilbygg Lofthusveien

Tegnet om hele huset, prosjekterte og står som ansvarlig søker. Her ble det også etterisolert og det meste ble oppgradert til dagens standard.

Vi tipset kunde om støtte fra Enova på oppgradering, og det fikk tiltakshaver her. I kjeller ble det også søkt om bruksendring.

Drivhus Kristiansund

Her har vi tegnet og prosjektert et drivhus for kunde. Det meste i glass, men det er en bod i ene hjørnet til redskap osv. Boden er kledd med liggende kledning.

Garasje med loft Averøya

Her har vi tegnet en garasje til en hytte vi satte opp for mange år siden. Garasje med redskapsbod og rom i 1. plan, og boligdel oppe til å kunne ha gjester/være flere på overnatting.

Ny garasje Tores Vei

Har her tegnet inn en ny garasje for kunde med bod under. Her er terrenget så skrått, at det passet med rom under garasjedelen. 

 

Vi tegnet, prosjekterte og står som ansvarlig søker.

Omtegning leilighet Molde

Her tegnet vi om en eldre leilighet og lagde ny planløsning. Alle flater ble oppgradert, nytt bad og nytt kjøkken. Lydskille ble forbedret også.

 

Vi stod for prosjektering og hjalp til med utførelse bad og kjøkken. Tiltakshaver ordnet resten.